1043 Rotary Club Nijmegen 1931 - 2011


Rubriek: 1 Stukken van algemene aard
Serie: 1-8 Vergaderstukken van het bestuur, geordend op clubjaar (juli - juni), 1961 - 2011, 8 omslag
PublicatiesGoede, H. de, 'Rotary herinneringen 1931-1956 van een Nijmeegse rotarian.' Nijmegen 1956; Hijmans, H., 'Dertig jaren Rotary in Nederland.' Haarlem 1953; Moor, Wam de, 'Een club uit duizenden. De geschiedenis van Rotaryclub Nijmegen 1931-2006.' Nijmegen 2007.