1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen (1950) 1958 - 1969 (1973)


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 7 Waterstaat
Archiefvormer Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen (1958-1969)
Periode (1950) 1958 - 1969 (1973)
Omvang 5 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Govert Boomsma (1996)
Geschiedenis van het archief De fusie van 1958 werd aangegrepen om bij het archief van het nieuwe polderdistrict "Circul van de Ooij en Millingen" voortaan de "Code voor de ordening van de archieven van de waterschappen" te gaan gebruiken. Helaas is dat echter niet altijd even consequent gedaan.
Verwerving Het archief is rond 1970 overgebracht naar het Gemeentearchief Nijmegen. Nadat in 1982 het Polderdistrict "Groot Maas en Waal" was ontstaan werd de zetel daarvan verplaatst naar Druten. Bij de ontruiming van het districtshuis aan de Oranjesingel te Nijmegen kwam nog een grote hoeveelheid archiefstukken te voorschijn, die naar het Gemeentearchief werden overgebracht. In 1987 werd vanuit het districtshuis in Druten het archief van het Polderdistrict "Rijk van Nijmegen en Maas en Waal" 1946 - 1969 overgebracht. Daarbij werden ook nog stukken van de Ooijpolder aangetroffen.
Ordening Het archief was geordend volgens de archiefcode voor waterschappen. Besloten is deze code bij de inventarisatie los te laten, omdat het een korte periode betreft en de code niet altijd consequent was toegepast.
Een dossier-inventaris is niet aangetroffen.
Voor de inventarisatie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inventarisatieschema's voor de waterschapsarchieven (zie Nederlands Archievenblad 87 (1983), 359 - 361). De hoofdindeling van de schema's naar stukken van algemene aard en naar stukken betreffende bijzondere onderwerpen is ook hier toegepast. In de onderverdeling van de hoofdrubriek "stukken betreffende bijzondere onderwerpen" is in afwijking van de schema's gekozen voor een tweedeling in "organisme" en "taakuitvoering", waarmee voor de onderhavige eenvoudig gestructureerde archieven kon worden volstaan.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen (1950) 1958 - 1969 (1973), inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".