510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


Rubriek: 1.14 Rooms-Katholieke statie Neerbosch, Hatert, Hees en Weurt
Serie: 1272-1274 Doop- en trouw- en doodboeken, 1699 - 1811, 5 deel
Archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1272
Beschrijving overlijdensinschrijvingen 1699-1702, doopinschrijvingen 1710-1745
Periode 1699 - 1702
Bereik en inhoud
Alleen aanwezig op microfiche in de studiezaal van het RAN. De originelen berusten bij het archief van de Nederlandse Provincie der paters Domicanen.
Er zijn ook getypte lijsten aanwezig, alfabetisch geordend op achternaam.
Vorm 1 deel