1641 Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar en voorgangers 1732 - 1964


Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.1 Armenzorg en liefdadigheid
Archiefvormer Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar (1855-1965)
Periode 1732 - 1964
Bereik en inhoud Het archief bevat vooral de neerslag van de verslaglegging en verantwoording van het bestuur en het beheer der eigendommen. Over de taakuitoefening zijn slechts exemplarische stukken en stukken betreffende het vergoeden van oorlogsschade bewaard gebleven.
Omvang 0,75 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording D.J. Prins (2018)
Geschiedenis van het archief In 2016 besloot het gemeentebestuur van Mook en Middelaar haar archieven over te brengen naar de archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief Nijmegen. Daartoe hoorde ook het archief van het Burgerlijk Armbestuur 1855-1964. Dit archief was in twee zelfstandige eenheden opgenomen in de inventarissen van het archief van de gemeente tot 1938 en van het registratuurarchief 1938-1976. Tijdens de bewerking van de gemeentelijke archieven in 2017 zijn deze twee delen bij elkaar gevoegd en in één toegang beschreven.
Verwerving Overbrenging 2018
Ordening Het archief is geordend in vier rubrieken; Algemeen, Eigendommen, Financiën en Steunverlening.
Verwante archieven Zie voor stukken betreffende armenzorg ook het archief van de gemeente Mook en Middelaar en voorgangers, 18795-2000 https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2290594536
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1641 Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar en voorgangers 1732 - 1964, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".