510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


Rubriek: 1.14 Rooms-Katholieke statie Neerbosch, Hatert, Hees en Weurt
Serie: 1272-1274 Doop- en trouw- en doodboeken, 1699 - 1811, 5 deel
Archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1273
Beschrijving doopinschrijvingen 1744-1792, trouwinschrijvingen 1748-1796
Periode 1744 - 1796; met verbetervonnissen 1820 - 1826
Bereik en inhoud
Na 1792 volgen enkele aanvullingen op de doopinschrijvingen over 1775-1788.
Vorm 1 deel