280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


Rubriek: 2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995
Serie: 78-101 Stukken betreffende het door de kerkvoogd c.q. het college van kerkvoogd en notabelen gevoerde beheer bevattende de begrotingen en jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven met bijbehorende bijlagen, correspondentie en (pacht)contracten, 1873 - 1917; met hiaten, 24 omslag
Archief 280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land
Inventarisnummer 87
Periode 1903
Vorm 1 omslag
Het aanvraagformulier wordt geladen…