1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen (1950) 1958 - 1969 (1973)


Rubriek: 1.2.2.1.3.2 Ontgrondingen
Serie: 2706-2707 Ontgrondingsvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel, aan de N.V. Steenfabriek "De Ooij" of aan derden ten behoeve van deze steenfabriek voor percelen in de gemeente Ooij; met kaarten, 1961 - 1970, 2 omslag
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2706
Beschrijving Sectie D nrs. 93, 96, 245 en 246; met een schetskaartje
Periode 1961 - 1965
Vorm 1 omslag