232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


Rubriek: 1.2.1.4 Financiële verantwoording
459-491 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de huismeester, 1595 - 1659, 31 deel; 2 band
VerwervingBruikleen 1977; schenking 2018
SelectieEen protocol van gelichte grootburgerbrieven over de periode 1581-1809, oorspronkelijk afkomstig uit archief 1: Stadsbestuur Nijmegen, 1196 - 1810, is teruggeplaatst in dat archief (inv. nr. 4653).
OrdeningDe stukken van Oud Burgeren Gasthuis (OBG) werden na de fusie van 1592 vermengd met die van het Sint-Nicolaas Gasthuis en het Sint-Jacobs Gasthuis. In de inventaris van J.M. van Pabst van Bingerden uit 1871 (J.M. van Pabst van Bingerden, Inventaris van het Oud Archief van het Oud-Burger-Gasthuis) zijn de stukken vanaf 1330 tot 1869 beschreven; de nadruk valt op de charters (perkamenten of papieren oorkonden) die in een chronologische lijst zijn beschreven. Bij aanvang van de inventarisatie door Govert Boomsma (2018) waren zij geordend volgens de inventaris van E.M. Hekking uit 1944 (E.M. Hekking, Inventaris van het archief van het Oud Burgeren Gasthuis). Deze bevat een regestenlijst van de charters en een globale beschrijving van de registers en losse stukken. Daarbij was een codering gebruikt die was afgeleid van de berging in de archiefkluis: een hoofdletter (kast), een Arabisch cijfer (plank), een Romeins cijfer (deel of doos) en eventueel nog een Arabisch cijfer (envelop in doos). In alle rubrieken bevonden zich archiefstukken die vanaf 1592 door het OBG waren gevormd. Tijdens de inventarisatie door Govert Boomsma (2018) zijn van het vermengde archiefbestand van het OBG en zijn voorgangers weer separate archieven gevormd. De hoofdindeling van de inventaris van het OBG is: 1. Stukken van algemene aard; 2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen. De hoofdrubriek ‘Stukken van algemene aard’ bevat uitsluitend vergaderstukken. Binnen de hoofdrubriek ‘Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’ bestaan twee rubrieken: ‘Organisme’ en ‘Taakuitvoering’, die op hun beurt zijn onderverdeeld in subrubrieken. De subrubriek ‘Eigendom’, waar de stukken over de bezittingen zijn beschreven, is verreweg het grootst. In deze rubriek is een geografische onderverdeling gehanteerd die is gebaseerd op de staatkundige indeling (steden, ambten, kerspels en heerlijkheden) zoals deze ten tijde van de archiefvorming bestond. Binnen de (sub)rubrieken zijn de archiefbeschrijvingen in principe chronologisch geordend. Van een aantal stukken van vóór 1592 kon niet worden bepaald of zij oorspronkelijk deel uitmaakten van het archief van het Sint-Nicolaas Gasthuis, het Sint-Jacobs Gasthuis of het OBG. Zij zijn beschreven in rubriek 1.3 van de inventaris van het archief van het OBG (1592-1811).
BronnenBoomsma, Govert, Inventaris van het archief van het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen. Nijmegen 1985;
Bijleveld, J.F., Iets over het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen. Nijmegen 1871;
Keijser, J.A.M.P., Het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen 1592-1992. Nijmegen 1992;
Lammerts van Bueren, A., Het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen, van Middeleeuws gesticht tot modern tehuis. Nijmegen 1967;
Maris, A.J., Het reguliere klooster van Sint Catherina te Nijmegen en het ontstaan van het Oud-Burgeren Gasthuis. In: Bijdragen en Mededelingen Gelre 74 (1970), p.3;
Schimmel, J.A., Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810. Geschiedenis van de verlening en burgerlijst. Nijmegen – Tilburg 1966 (Bijdragen tot de geschiedenissen van het zuiden van Nederland, deel 7);
[J. Brinkhoff], Het Oud-Burgeren-Gasthuis. In: Numaga 18 (1971), p. 38;
Kuys, Jan, en Hans Bots (red.), Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel II, Middeleeuwen en Nieuwe tijd, Nijmegen/Wormer 2015, p. 396-398.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.