289 Evangelisch Lutherse Gemeente Nijmegen 1644 - 1995


Rubriek: 8 Aanvulling 1982, 1989
725-726 Rekeningen, kwitanties en enige correspondentie over financiële aangelegenheden, met enige andere stukken, 1964 - 1975, 2 omslag
OrdeningAl deze stukken zijn voor zover mogelijk volgens bepaalde onderwerpen of lopende zaken ingedeeld en in omslagen samengebracht. Wat er zodoende overbleef, is samen gevoegd in een tweetal omslagen n.l. een voor de aangaande het kerkbestuur en een voor die aangaande het armbestuur. Deze omslagen zijn in de inventaris aangeduid als ingekomen stukken (zie inv. nr. 14 en 439). Verder waren er rekeningen over de jaren 1832-1907, zowel die voor kerkbestuur als die voor armbestuur samen gebracht in een pak, dat ook een aantal begrotingen voor het kerkbestuur bevatte. Deze rekeningen zijn ieder in een afzonderlijke omslag gebracht en van een afzonderlijk inventarisnummer voorzien. De rekeningen aangaande het kerkbestuur zijn hierbij gescheiden van die aangaande het armbestuur. Voorts zijn de genoemde begrotingen ook uit het pak verwijderd en ieder van een afzonderlijk inventarisnummer voorzien. Voor dit alles (zie inv. nr. 74-148, 190-225, 441-540).

De bijlagen van de rekening aangaande het kerkbestuur en lopende over de jaren 1902-1941 waren reeds voor elk jaar in afzonderlijke omslagen samengebracht, zoals ook de bijlagen van de rekening aangaande het armbestuur en lopende over de jaren 1902-1956. Al deze bijlagen zijn daarom in hun oorspronkelijke staat van ordening gelaten en ook als zodanig in de inventaris opgenomen. (zie inv. nr. 150-189 en 542-591). De doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811, welke betrekking hadden op de burgelijke stand en thans Rijkseigendom zijn, zijn wel in de inventaris beschreven, maar buiten de nummering gehouden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.